در بسیاری از سایت های ایرانی این تصاویر را با نام زن شوهر لخت یا بدون لباس عنوان کردند در صورتی که واقعیت چیز دیگری است.

این مرغ و خروس های اصلاح ژنتیکی شده اند و بدون پر هستند.این کار برای کاهش هزینه در تولید گوشت مرغ است

عکس مرغ و خروس

عکس مرغ و خروس

عکس مرغ و خروس

عکس مرغ و خروس

عکس مرغ و خروس

نوشتن دیدگاه

پیام های توهین آمیز و بی محتوا و شکلک تایید نمیشوند!!