اين تصاوير مربوط به آموزش زنان پليس افغانستان است
 

نوشتن دیدگاه

پیام های توهین آمیز و بی محتوا و شکلک تایید نمیشوند!!