در اين پست از سكه تيتزاژ سريال ساختمان پزشكان را قرار ميدهيم

اين تيتراژ توسط سیروان خسروی اجرا شده است

ساختمان پزشكان هر شب از شبكه 3 سيما پخش ميشود

 

 

 

 

 

دانلود تيتراژ سريال ساختمان پزشكان با حجم 2مگابايت فزمت MP3 128kb (سرور اصلي)

دانلود تيتراژ سريال ساختمان پزشكان با حجم 2مگابايت فزمت MP3 128kb (سرور 1)

دانلود تيتراژ سريال ساختمان پزشكان با حجم 2مگابايت فزمت MP3 128kb (سرور 2)